1. Polska 38 lotów
2. Stany Zjednoczone 10 lotów
3. Włochy 8 lotów
4. Hiszpania 6 lotów
5. Belgia 4 loty
6. Francja 4 loty
7. Chorwacja 2 loty
8. Dominikana 2 loty
9. Grecja 2 loty
10. Niemcy 2 loty
11. Szwajcaria 2 loty
12. Turcja 2 loty
13. Ukraina 2 loty
14. Wielka Brytania 2 loty